آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/12 10:00-14:00-18:00
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/10 12:00-20:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/28 16:00-22:00