آفریقا

سینما آفریقا


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 870 نفر


سال ساخت : 1347


آدرس : میدون تقی آباد

فیلم های در حال اکران سینما آفریقا
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/28 10:00-14:00
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/28 16:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/29 12:00-18:30-20:30-22:30