قدس

سینما قدس


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 830 نفر


سال ساخت : 1348


آدرس : خیابان پاسداران جنب هتل جم

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/06 15:15-18:45-22:15
فیلم جن زیبا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/28 16:45-22:00
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/28 17:00-20:30
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/28 15:00-20:15
فیلم ضربه فنی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/01 18:30