پردیس هویزه مشهد

سینما پردیس هویزه مشهد


استان : خراسان رضوی


شهر : مشهد


تعداد سالن : 8


ظرفیت سینما : 1,139 نفر


سال ساخت : 1349


آدرس : خیابان دانشگاه-چهارراه گلستان

فیلم های در حال اکران سینما پردیس هویزه مشهد
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هفت 1398/03/15 00:45
فیلم شبی که ماه کامل شد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/03/15 15:00-17:30-20:00-22:30
سالن دو 1398/03/15 10:30-13:00
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1398/04/14 18:45
سالن سه 1398/03/15 12:00-19:30-21:15-23:00
سالن دو 1398/03/26 15:30-17:15
فیلم دختر شیطان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شش 1398/03/15 11:00-13:00
فیلم زهرمار
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
چهار 1398/03/29 12:00-15:45
هفت 1398/03/29 13:30
پنج 1398/04/01 10:30-19:45
هشت 1398/04/06 22:00
فیلم ایکس لارج
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1398/04/06 20:00
پنج 1398/04/14 12:30-14:15-18:00-21:30-23:15
فیلم کار کثیف
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
هشت 1398/04/20 13:45-18:00
هفت 1398/04/23 11:30