قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم قانون مورفی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/10/17 10:30-12:30-14:30-16:30
فیلم ماموریت غیرممکن
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/25 16:00-18:00-20:00
فیلم هت تریک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/30 18:30-20:30