قدس قدس

سینما قدس


استان : همدان


شهر : همدان


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 435 نفر


سال ساخت : 1337


آدرس : خیابان بوعلی

فیلم های در حال اکران سینما قدس
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/04 16:30-18:30
فیلم لازانیا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/07/16 20:30
سالن دو 1397/07/16 16:00
فیلم پیشونی سفید 2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/07/24 10:00-12:00-14:00
فیلم خانم یایا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/08/17 10:30-12:30-14:30
سالن دو 1397/08/19 18:00-20:00