بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : آمل


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 448 نفر


سال ساخت : 1365


آدرس : میدان هفت تیر

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم قصر شیرین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/05/02 10:30-14:00-15:45-21:00
فیلم ایده اصلی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/05/18 13:00-16:45-20:30
فیلم تپلی و من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/05/19 12:15-17:30-19:15