بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : مازندران


شهر : آمل


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 448 نفر


سال ساخت : 1365


آدرس : میدان هفت تیر

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم تخته گاز
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/11/08 09:45-11:30-13:00-14:45-16:30-18:15-20:00
فیلم سوءتفاهم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/11/28 10:00-12:00-14:00-15:45-17:30-19:30