بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : گلستان


شهر : آزاد شهر


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 334 نفر


سال ساخت : 1345


آدرس : خیابان شهید بهشتی-جنب آموزش پرورش

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/21 12:00-18:00
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/02/03 10:00-16:00