شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/03/16 22:00
شیدا 1398/03/16 12:45-17:15
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/02/15 12:00-16:00-20:00
فیلم دختر شیطان
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/03/16 10:00-14:00-18:00
فیلم ما همه با هم هستیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/03/15 11:00-13:00-15:00-17:00-19:00
شیدا 1398/03/10 21:45