شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1397/01/26 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30
فیلم خرگیوش
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/01/26 12:00-16:00-20:00
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/01/23 10:15-14:15-18:15
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/01/23 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/01/29 12:15-16:15-20:15