شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم ایکس لارج
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1398/04/15 13:10-17:10-21:10
شاهد 1398/04/15 14:30
فیلم نیوکاسل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/04/29 10:30
شقایق 1398/04/29 12:15-16:15
فیلم تپلی و من
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1398/05/05 10:15-14:15-18:15
شاهد 1398/05/12 12:30
فیلم قصر شیرین
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1398/05/05 11:10-15:10-19:10
فیلم قسم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/05/12 16:30-18:30
شقایق 1398/05/12 20:15
فیلم ایده اصلی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شاهد 1398/05/19 10:30
شقایق 1398/05/19 12:15-16:15