شاهد شاهد شاهد

سینما شاهد


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 3


ظرفیت سینما : 696 نفر


سال ساخت : 1353


آدرس : چهارراه شهید مدنی

فیلم های در حال اکران سینما شاهد
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/12/25 12:15-16:15-20:15
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/12/25 09:00
شاهد 1398/02/02 10:00-16:40
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1397/12/25 11:00-15:00-19:00
فیلم ژن خوک
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شقایق 1397/12/25 10:15-14:15-18:15
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
شیدا 1398/02/02 13:00-17:00-21:00