سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم جشن دلتنگی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/11 11:45-15:15-18:45
فیلم در وجه عامل
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/03/24 10:00-13:30-17:00-20:30
فیلم دلم می خواد
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/03/24 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00