سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم فیلشاه(انیمیشن)
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-13:10-16:20-19:30
فیلم فراری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 11:30-14:50-23-23:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/31 10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00