سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم زندانی ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/25 17:00
سالن دو 1397/12/27 14:20-18:10-21:40
فیلم غلامرضا تختی
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 12:20-16:10
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/27 20:00
سالن اصلی 1398/01/31 10:00
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/12/27 11:40-14:00-16:20-18:45-21:15-23:45
سالن دو 1397/12/27 10:00