سپیده سپیده

سینما سپیده


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 606 نفر


سال ساخت : 1322


آدرس : خیابان انقلاب چهارراه وصال

فیلم های در حال اکران سینما سپیده
فیلم قسم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/04/09 10:00
سالن اصلی 1398/05/12 11:45-13:30-17:00-18:45
فیلم سرخپوست
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/04/19 20:30