پیام پیام

سینما پیام


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 1


ظرفیت سینما : 426 نفر


سال ساخت : 1330


آدرس : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی روبروی لاله زارنو-نبش کوچه شکوه

فیلم های در حال اکران سینما پیام
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پیام 1397/12/26 22:20
فیلم پیشونی سفید 3
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پیام 1397/12/26 17:00
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
پیام 1398/01/29 10:00-11:45-13:30-15:15-19:00-20:45