بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم مصادره
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-14:00-18:00
فیلم لاتاری
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 10:30-12:30-14:30-16:30-18:30-20:30
فیلم لونه زنبور
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/26 10:00-14:00-18:00
فیلم به وقت شام
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/01/26 22:30
فیلم تگزاس
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/01/29 12:00-16:00-20:00-21:35