بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم چهار انگشت
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/12/25 11:45-15:15-18:45
فیلم متری شیش و نیم
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1398/01/25 10:00-12:30-15:00-17:30-20:00-22:30
فیلم تگزاس2
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1398/01/29 10:00-11:45-13:30-15:15-17:00-18:45-20:30-22:15