بهمن بهمن بهمن بهمن

سینما بهمن


استان : تهران


شهر : تهران


تعداد سالن : 2


ظرفیت سینما : 1,158 نفر


سال ساخت : 1341


آدرس : ضلع شمال شرقی میدان انقلاب روبروی ایستگاه BRT

فیلم های در حال اکران سینما بهمن
فیلم هزارپا
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن اصلی 1397/04/13 10:00-12:15-14:30-16:45-19:00-21:15
فیلم دم سرخ ها
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/05/11 10:00-13:30-17:00
فیلم تنگه ابوقریب
سالن تاریخ شروع اکران سانس ها
سالن دو 1397/05/17 11:45-15:15-18:45