«ارثیه پدری» جایگزین «ترور سرچشمه» ...

مستند «ارثیه پدری» به کارگردانی مهدی تقویان در سومین برنامه «سینماتک تهران» به جای ...

ادامه

1396/10/03 282 بازدید