ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم»

منتشر شده در 11 خرداد 1398
ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم» ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم» ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم» ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم» ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم» ستاره‌ها مقابل دوربین‌ها/ گزارش تصویری افتتاحیه «ما همه با هم هستیم»

مراسم افتتاحیه اکران فیلم «ما همه با هم هستیم» به کارگردانی رضا میرکریمی برگزار شد.