نوروز امسال چند نفر در سینماهای حوزه هنری فیلم دیدند؟ رشد فروش پنج سینمای پرمخاطب حوزه هنری در نوروز 98

منتشر شده در 14 اردیبهشت 1398

پنج سینمای حوزه هنری در شهرستان‌ها نسبت به نوروز سال پیش، با افزایش مخاطب و فروش روبرو بوده‌اند.

 

سینماهای سپهر ساری، یاسمن شاهین شهر، پردیس بهمن سنندج، بهمن بهشهر و قدس همدان در نوروز امسال، نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته رشد فروش و تماشاگر داشته‌اند.

 

سینما سپهر ساری با یک سالن، بیش از 25 درصد رشد مخاطب و 14 درصد رشد فروش داشته، سینما یاسمن شاهین شهر با دو سالن، بیش از 16 درصد رشد مخاطب و حدود 59 درصد رشد فروش داشته، پردیس بهمن سنندج با سه سالن، بیش از 13 درصد رشد مخاطب و حدود 40 درصد رشد فروش داشته، سینما بهمن بهشهر که تک سالنه است، نوروز امسال بیش از هفت درصد افزایش مخاطب و بیش از شش درصد رشد فروش داشته و برای سینما قدس همدان با 2 سالن، حدود دو درصد رشد مخاطب و بیش از 32 درصد افزایش فروش ثبت شده است.

 

حوزه هنری صاحب 60 سینما و 111 سالن در سراسر ایران است. نوروز امسال  1209828 نفر در سینماهای حوزه هنری فیلم دیدند.