تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی

منتشر شده در 29 آبان 1397
تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی تصاویر از اکران مردمی «سرو زیر آب» در پردیس آزادی

اکران مردمی فیلم «سرو زیر آب» دوشنبه 28 آبان ماه در پردیس آزادی برگزار شد. عکس‌ها: سحر قریب