گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه

منتشر شده در 21 بهمن 1396
گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه گزارش تصویری/ مریلا زارعی و هانیه توسلی در سینمای رسانه

هانیه توسلی، مریلا زارعی، پژمان بازغی و امین حیایی جمعه در سینمای رسانه حاضر شدند./ عکس: سحر قریب