نگاهی به «سرو زیر آب»/ همه برای وطن

منتشر شده در 18 بهمن 1396
نگاهی به «سرو زیر آب»/ همه برای وطن

نرجس علوی مقدم: فیلم «سرو زیر آب» واجد یک کلیت جذاب است. محور اصلی فیلم بر جستجو استوار است. جستجو برای یافتن یک شهید. شهیدی که نمادین است، می تواند مسلمان باشد و اهل دشت‌های سرسبز لرستان یا زرتشتی باشد و در دل کویر بالیده باشد. هر چه هست، سیاوش است، فرزند ایران. فرزند دو مادر که پاره تن خود را نثار وطن کرده‌اند. محمدعلی باشه آهنگر کوشیده رویه انسانی جنگ را ببیند و به چالش بکشد، رزمنده به عنوان عنصری مهم در این فرایند، گاهی اشتباه می‌کند، گاهی داوری می‌کند و گاه خود در معرض آزمونی دشوار قرار می‌گیرد. مشکل فیلم این است که در لانگ شات باقی می‌ماند و به شخصیت‌هایش مثل مناظر زیبایی که به تصویر می‌کشد، نگاهی توریستی و از دور دارد. در حالی که خلوت مادر سیاوش زرتشتی، مادر سیاوش لرستانی یا همسر او می توانستند کاراکترهایی جان دار و موثر در پیشبرد قصه باشند. در شکل فعلی، محمدعلی باشه آهنگر در فیلمی شریف و انسانی باز هم کوشیده بخشی از ناگفته های جنگ را روایت کند و به همه ما یادآوری کند که سروهایی جوان در دل این خاک خفته‌اند.